Cycling in tunnels

Det er mange tunneler i Norge. Hvordan forholder vi som syklist oss til tunnelene? Er det lovlig å sykle i tunnelene? Er det andre alternativer?

I mange tilfeller er det mulig å sykle en omvei, slik at du ikke trenger å sykle gjennom tunnelen. På noen steder brukes den gamle veien som sykkelsti, noe som betyr at du sykler uforstyrret fra annen trafikk, og ofte med veldig god utsikt, hvilke andre billister ikke kan nyte. Men i mange tilfeller er de gamle veiene stengt på grunn av sikkerheten (stener / skredfare osv.).

Når det ikke er mulig å sykle en omvei, må man enten sykle gjennom tunnelen, følge offentlig transport eller organisere annen transport gjennom tunnelen. Hvis du vil sykle gjennom, må du først sjekke om det er lovlig. Noen tunneler er lovlig å sykle gjennom. Andre tunnelene er forbudt for syklister av Statens vegvesen den norske veivirksomheten på grunn av ulike årsaker, mengden tung trafikk på veien, tunnelens lengde eller muligheten for karbonmonoksid fra kjøretøy grunnet dårlig ventilasjon .

Noen tunneler har man lov til å sykle gjennom, men er ikke spesielt egnet for sykling. Enkelte tunneler  derimot er spesielt tilpasset syklister. I dette tilfellet er det god belysning og en knapp du trykker før du sykler inn i tunnelen slik at den vil varsle bilister om at det er syklister i tunnelen. Det er også en boks med reflekterende vester i hver ende av tunnelen, for de som ikke har egne vester. Denne måten å varsle om sykling i tunneler, har blitt gjennomført som et testprosjekt ved Senja i Troms de siste tre årene, med gode resultater, noe som betyr at Statens Vegvesen nå ønsker å utvide denne ordningen.